Bronckhorst: "Regels plaatsen mantelzorgwoningen versoepeld"

Bronckhorst: "Regels plaatsen mantelzorgwoningen versoepeld"

"Landelijk beleid is erop gericht dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en ook in Bronckhorst zetten we ons daarvoor in. Als mensen langer zelfstandig wonen, doen zij voor hulp en ondersteuning uiteindelijk vaak een beroep op een mantelzorger (veelal een naaste). Bij intensievere zorg kan een mantelzorgwoning de situatie voor de mantelzorger makkelijker maken."

Plaatsing van een mantelzorgwoning kan, als iemand aan de voorwaarden voldoet, vaak vergunningvrij. Om ervoor te zorgen dat meer mensen in aanmerking komen voor het plaatsen van een mantelzorgwoning heeft de gemeente Bronckhorst nu één van de voorwaarden versoepeld. Tot voor kort moest iemand minimaal 8 uur per week mantelzorg verlenen. Deze voorwaarde vervalt.

Wethouder Peppelman: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en we willen hen ondersteunen waar dat kan. We merkten dat sommige mensen die graag een mantelzorgwoning wilden, tussen wal en schip vielen door vast te houden aan het minimum van 8 uur. Terwijl dan vaak al wel meerdere uren per week intensieve hulp nodig was. Met het aanpassen van de regeling komen we deze mensen tegemoet en hopen we meer mantelzorgers te kunnen ondersteunen. Uiteraard gaat het altijd om maatwerk en bekijken onze sociaal consulenten in overleg met de inwoner wat de wensen zijn en wat er mogelijk is.”

Mantelzorgwoning
Een mantelzorgwoning is een tijdelijke (verplaatsbare) woning voor mensen die zorgbehoevend zijn en een beroep doen op hun omgeving (familie of vrienden). De woningen zijn bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om zonder zorg te
leven, maar niet terecht kunnen in een verzorgingshuis. Maar de omgekeerde situatie kan
ook: de mantelzorgwoning mag ook geplaatst worden voor de mantelzorgverleners. Een overzicht van de voorwaarden voor het plaatsen van een vergunningvrije mantelzorgwoning staat op www.bronckhorst.nl.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ingrid Kuipers, cluster Communicatie, tel. 0575 - 75 04 72.

Terug naar het overzicht

Actueel/Blog

  1. Vakantiesluiting, gesloten t/m vrijdag 5 januari
  2. Dag van de Mantelzorg 2017

Laatste tweets